In 2014 is in de Regio begonnen met het project regio-ontwikkeling. Veel groepen in Zeeland hebben toen de enquête ingevuld. De resultaten daarvan zijn destijds besproken in de Regioraad. Hierna is er een dag georganiseerd waar er een samenvatting van de resultaten is gemaakt en een stappenplan.

Eén van de belangrijkste uitkomsten van de enquête is dat het Regiobestuur beter zichtbaar moet worden en dat het contact tussen scoutinggroepen onderling en met het regiobestuur beter kan.Om  beter “zichtbaar” worden, zijn er eind vorig jaar regioposters verstuurd met het verzoek deze op te hangen in het clubgebouw, hebben we een nieuwe website en zijn we actief op Facebook en Twitter.

 Naast deze social media vinden wij het persoonlijke contact ook heel belangrijk. Dat is de reden dat wij een nieuwe functie in het leven hebben geroepen. Dat is de functie van regio-ambassadeur.

De regio-ambassadeurs houden op een informele manier contact met een cluster van scoutinggroepen, met de regioteams en met het regiobestuur. Zo kunnen ze de regioteams en het regiobestuur vertellen wat er bij groepen speelt en wat groepen belangrijk vindenen kunnen ze groepen vertellen wat er in de regioteams en bij andere groepen speelt. Het regiobestuur wil ook graag meer voor groepen betekenen. Door de inzet van de regio-ambassadeurs hopen we beter in staat zijn snel de juiste ondersteuning te bieden wanneer dat gevraagd wordt.


Wat kan een regio-ambassadeur voor
 de scoutinggroependoen?

  • -  Het opbouwen van een goede relatie tussenscoutinggroepen(zowel met het bestuur als de leiding) en andere groepen, de regioteams en het regiobestuur.
  • -  Het informeren van de regioteams en het regiobestuur over de wensen en behoeftes van groepen.
  • -  Het coördineren en organiseren en ondersteuning aangroepen (zoals hulp bij het werven van vrijwilligers of leden, interne conflicten, financiële problemen e.d.;)
  • -  Informatie verstrekken over trainingen (Scouting Academy) en andere regio-activiteiten;


H
et is niet de bedoeling dat de regio-ambassadeur jullie groep bij een bezoek komt controleren. Hij/zij zal bijv. een keer kunnen komen kijken bij een groepsdag, of bij een groepsraad of na een opkomst een bezoek brengen.