Stagelopen

De stage is één van de vele manieren binnen de Scouting Academy om competenties op te doen. Stagelopen is met name geschikt voor zaken te leren die je in de praktijk moet ervaren.

Praktijkervaring opdoen bij een andere groep zorgt voor een verdieping die je niet krijgt binnen je eigen vertrouwde omgeving. Je kan nieuwe ideeën en ervaringen opdoen, contacten maken met andere groepen, technieken, activiteiten of manieren van werken leren die in je eigen groep niet vorkomen en, indien gewenst, losbreken van vaste gewoontes van een team.

Wij adviseren je om samen met je praktijkbegeleider te bepalen wat je bij je stagegroep wilt leren. Daarna zoek je contact met een groep waar je die leerdoelen kunt realiseren. Stel tijdens je stage vooral veel vragen en vraag om feedback. Het helpt als de speltak waar je stage gaat lopen weet wat je bij hun of van hun wilt leren. Als je de stage hebt afgerond kan je met je praktijkbegeleider bespreken wat je hebt geleerd. In de stagehandleiding staat hoe je een stage het beste kan aanpakken.

Hier vind je een lijst met stagegroepen in Regio Zeeland en de contactgegevens.  

Voor een zo breed mogelijk aanbod hebben we zoveel mogelijk groepen nodig die een stagegroep willen zijn. Als bij jouw groep stagiair(e)s welkom zijn willen we je vragen om per speltak een contactpersoon aanwijzen. Deze contactpersoon:

  • maakt de afspraken met de stageloper;
  • vangt de stageloper op voor de opkomst;
  • spreekt met de stageloper door wat zijn/haar opdracht/leerdoel is
  • evalueert samen met de stageloper hoe de opdracht/ het leerdoel gerealiseerd is.

De contactpersoon kan bijvoorbeeld de teamleider van de speltak zijn, maar ook de praktijkbegeleider, zolang deze maar in staat is de stageloper te begeleiden tijdens de opkomst en feedback te geven achteraf.

Als jouw groep hieraan wil meewerken, vul dan dit formulier in en retourneer het aan tdb@scoutingzeeland.nl