ZEWAKA

Het ZEWAKA (Zeeuws Water Kamp) is een kamp wat ieder jaar met Pinksteren wordt georganiseerd voor de waterwerkgroepen van de Admiraliteit Zeeuwse Stromen. Een werkgroep verzorgt de algemene zaken. De leiding van de deelnemende groepen verzorgt het programma voor deze dagen.

Roeiwedstrijden

De roeiwedstrijden worden voor de groepen van de Admiraliteit georganiseerd door de Paul Krugergroep, op het Arnekanaal in Middelburg. Er wordt in vier klassen en een groepsklasse geroeid.

Zeilwedstrijden

De zeilwedstrijden worden jaarlijks door de Ridder Boudewijngroep in Yerseke georganiseerd op de Oosterschelde. Veel groepen zeilen mee in drie klassen. De winnaar mag Zeeland vertegenwoordigen op de Landelijke Zeilwedstrijden.