Van een lid van de KBG jonge leiding

Van een van de leden van de klankbordgroep jonge leiding:

De klankbordgroep jonge leiding is in het leven geroepen omdat er bij het regiobestuur weinig mensen zitten die jonge/actieve leiding zijn. Via deze weg kan jonge leiding helpen met het inbrengen van een frisse kijk op bepaalde situaties binnen het regiobestuur. Het doel van de klankbordgroep is dan ook het inbrengen van nieuwe ideeën/meningen en voorkomen dat het bestuur (onbewust) blijft hangen in “ouderwetse” ideeën. Zo gaan het bestuur en de regio met de tijd mee! 

Als lid van de klankbordgroep schuif je 2x per jaar aan bij een bestuursvergadering van de regio. In die vergadering zijn een aantal onderwerpen waar specifiek om jouw mening gevraagd wordt. Dat kan gaan over de website, de Sociale Media van de regio maar ook over contact tussen regio en scoutinggroepen. Alle thema’s komen aan bod. Daarnaast mag je uiteraard ook je mening geven over alle andere dingen die besproken worden. Het bestuur neemt jouw mening of idee vervolgens mee, wat er regelmatig toe leidt dat er daadwerkelijk iets binnen de regio verandert door jouw toedoen! 

Naast het helpen van de regio, is onderdeel zijn van de klankbordgroep ook een voordeel voor jezelf. Je krijgt een veel betere indruk van wat de regio nou precies doet en de haast onbeperkte mogelijkheden en opties die er zijn vanuit de regio voor jouw eigen scoutinggroep. Bovendien doe je ervaring op met betrekking tot officiële vergaderingen en het uiten, formuleren en onderbouwen van jouw mening. En uiteraard kun je ontzettend trots zijn op iets wat dankzij jou veranderd is binnen de regio!

Lees meer over de klankboordgroep Jonge Leiding:

- Van een lid van de KBG jonge leiding
- Jonge leiding met een mening gezocht