Team Scouts4Science

Scouts4Science is een unieke samenwerking tussen scouting en wetenschappers. Het doel van Team Scouts4Science is het opzetten van projecten en programma’s voor land- en waterscouting. Behalve dat de activiteiten en spellen erg leuk en leerzaam zijn, draagt het spelen ervan bij aan wetenschappelijk onderzoek, dat directe raakvlakken heeft met de belevingswereld van scouts.

Plastic Soup Project
Het team van Scouts4Science richt zich momenteel op één van de meest urgente maatschappelijke problemen: plastic afval in wateren, rivieren en zeeën. Omdat wetenschappers nog veel vragen hebben over de weg die plastic aflegt, is veel veldonderzoek nodig. Scouting kan hierbij helpen door langs waterkanten afval te verzamelen of met een sleepnet naast de lelievlet -of andere boot- rommel uit het water te vissen. De verzamelde gegevens worden gedeeld met een team van wetenschappers. Zo leveren de scouts een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de verspreiding van afval via het water.

Op de interactieve website scouts4science.nl zijn onder andere programma’s te downloaden en kun je projectkisten lenen waarmee je direct aan de slag kunt. De waarnemingen kun je vervolgens op de website invoeren, waar ook de verrichtingen van andere scoutinggroepen te volgen zijn.

Het Team Scouts4Science is bereikbaar via info@scouts4science.nl