Team deskundigheidsbevordering

TDB is de afkorting van Team Deskundigheid Bevordering.

De leden van het TDB zijn trainers, workshopbegeleiders, specialisten en/of praktijkcoaches. Dit team verzorgt alle trainingen, workshops en begeleiding op het gebied van deskundigheidsbevordering in de meest brede zin van het woord.

Het gehele aanbod is erop gericht dat alle vrijwilligers in onze regio die kennis op kunnen doen die ze willen. Het model Scouting Academy dat gebruikt wordt zorgt ervoor dat iedereen enkel die trainingen hoeft te volgen die ze zelf nodig vinden.

Door continu te werken aan hun eigen deskundigheid en actieve contacten te houden met andere trainingteams en Scouting Nederland wordt er voor gezorgd dat het aanbod actueel en professioneel is.

Heb je vragen, een specifieke trainingsbehoefte of denk je zelf een steentje bij te kunnen dragen, stuur dan een email