Klankbordgroep Jonge Leiding

De klankbordgroep Jong Leiding bestaat uit een aantal enthousiaste leidinggevenden van de regio Scouting Zeeland van tussen de 16 en 25 jaar. De klankbordgroep woont twee keer per jaar de vergadering van het regiobestuur bij en geeft advies aan het regiobestuur.

Deze klankbordgroep heeft geen controlerende functie maar geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Jonge leidinggevenden zijn een belangrijke doelgroep voor het regiobestuur en de regioteams. Deze klankbordgroep is in het leven geroepen omdat het regiobestuur en de regioteams overwegend contact hadden met de meer ervaren leidinggevenden en bestuursleden van de regio. Door te luisteren naar de leden van de klankbordgroep Jonge Leiding kunnen het regiobestuur en de regioteams qua communicatie en uitvoering van activiteiten beter aansluiten op de wensen van de jongere leidinggevenden van de regio.

Elke jonge leidinggevende mag lid worden van deze klankbordgroep. Aanmelden kan door contact op te nemen met de secretaris van het regiobestuur.

Lees meer over de klankboordgroep Jonge Leiding:

- Van een lid van de KBG jonge leiding
- Jonge leiding met een mening gezocht