Activiteiten

TSP is de afkorting van Team Spel en Programma.

De leden van het TSP roepen de leiding van de diverse speltakken bij elkaar voor overleg en trekken de kar bij het organiseren van regioactiviteiten. De organisatoren, zoals de leden van het TSP heten, zijn verdeeld over de speltakken. Omdat Zeeland een uitgestrekte regio is, is er ook een geografische spreiding in Noord en Zuid. De groepen bepalen in hun speloverleg welke en hoeveel regioactiviteiten op het jaarprogramma komen te staan. De bedoeling is dat daarna de leiding van alle deelnemende groepen een onderdeel van de organisatie op zich neemt.

De organisatoren van het TSP coördineren alles.

Hier vind je de contactgegevens van de verschillende teams binnen het TSP.