Scouting,

 • Aangepaste verdeling regio-ambassadeurs

  Sinds vorig weekend heeft het team Regio-Ambassadeusr een nieuwe verdeling gemaakt in de groepen die zij ondersteunen. Deze lijst is vanaf nu terug te vinden op: Wie is mijn Regio-ambassadeur?

 • Facebookpagina van de regio breid zich uit!

  Sinds begin deze week heeft er een uitbreiding plaatsgevonden op onze facebookpagina. Om diverse redene hebben we voor elke leeftijdscategorie een aparte groep gemaakt. Op deze manier kunnen leiding, organisatoren, en betrokkene makkelijker met elkaar communiceren, events delen, en nog veel en veel meer! 

  Voor elke leeftijdsgroep hebben we een aparte pagina gemaakt:

  • Bevers Scouting Zeeland
  • Welpen Scouting Zeeland
  • Scouts Scouting Zeeland
  • Explorers Scouting Zeeland
  • Stam Scouting Zeeland

  De groepen zijn te vinden op: https://www.facebook.com/pg/ScoutingZeeland/groups/

  Sinds het opzetten hebben al een hele hoop mensen zich aangemeld. Ken je nog mensen die geinteresseerd zijn in deze groepen? Tag hun dan, of voeg ze toe! Zo kunnen we ons draagvlak nog verder vergroten.

  Voor als nog hebben we alleen deze groepen nog gemaakt, als deze uitbreiding een succes is zullen er misschien nog wel meer groepen volgen.

  Stam Zeeland

  Sinds 2 jaar bestaat er los van onze Facebook pagina een pagina "Stam Zeeland", zij hebben zich sinds deze week ook bij ons aangesloten en hebben momenteel al 185 leden. Een mooie aanvulling en een goed begin voor deze groepen.

 • Regioraad nummer 1 van 2017


  Gisteren was er weer de 1ste regioraad van 2017. We hebben hierin een andere, met name snellere manier van vergaderen gebruikt. Ook zijn Wieteke en Wouter van Scouting Nederland
  langs geweest om te praten over de regiothermometer.
  Korte samenvatting van de besproken onderwerpen:
  - Projecten
  - Stage bij een scoutinggroep ( www.scoutingzeeland.nl/trainingen/stage )
  - Stage bij Scouting ( SCW ) via Scalda
  Al met al een geslaagde avond.
 • Scout it out!

  Op zaterdag 13 januari hebben de Gouden Cirkelgroep en de Blauwe Jungle groep uit Middelburg een ledenwerfactie gehouden in hun wijk. Ze boden een programma aan voor hun eigen leden en voor bezoekende kinderen. Het programma was typerend en uitdagend voor de doelgroep per leeftijd. Zo konden bevers een leuk spel doen met de themafiguren, de welpen popcorn bakken in een zeepklopper en scouts een katapult pionieren.

  De dag werd geopend in aanwezigheid van wethouder Saskia Szarafinski en de voorzitter van de regio Scouting Zeeland.

  Er was een centrale infopost waar kinderen zich konden aanmelden en een stempelkaart konden krijgen waarmee ze de activiteiten van hun eigen leeftijdsgroep konden spelen, wat drinken en eten en na afloop een herinnering krijgen, en natuurlijk een aanmeldformulier.

  Voor de ouders en bezoekers was er de gelegenheid om wat warms te drinken, informatie te krijgen en de ultimate scouting ouder challenge te spelen.

 • Scoutcentrum Zeeland 50 jaar, foto's en video's gezocht!

  FOTO’S EN VERHALEN SOUTCENTRUM ZEELAND GEZOCHT!


  Het Scoutcentrum Zeeland is op 2e Pinksterdag 18 mei 1970 officieel geopend en bestaat volgend jaar dus 50 jaar!

  Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan wil het bestuur van het SCZ een jubileumboek samenstellen en uitgeven.

  Het idee is om aan de hand van foto’s met verklarende tekst, de geschiedenis van het SCZ te vertellen. Van 1970 t/m 2020.

  We zijn dus op zoek naar mooie kenmerkende foto’s van en over het Scoutcentrum en haar gasten. Met, als dat kan, een leuk verhaal erbij.

  Het zou mooi zijn als we van de afgelopen 50 jaar, uit elk jaar minimaal 1 foto zouden hebben.

  Te denken valt aan de volgende thema’s:

  • Het Scoutcentrum zelf: het terrein (velden, bos), de gebouwen, de ligging aan het Veerse Meer, het Poldertje....
  • De (ontstaans)geschiedenis: oude (gescande) foto’s en verhalen uit de begintijd 1970 – 1995.....
  • De gasten: Zeeuwse groepen, Nederlandse groepen, Buitenlandse groepen, de verschillende speltakken, actiefoto’s....
  • De evenementen: ZeWaKa, ZESC, houthakkerskamp, cursussen....
  • Scouting: de padvinderij, Scouting Nederland, scoutingtechnieken, -gewoontes, –tradities, actiefoto’s
  • Het HV huis: de bouw, sponsoring, opening....
  • ........


  SRZ Leuntje en Merien Scoutcentrum Zeeland

  Dus zoek ze op, je mooiste scoutingfoto’s en stuur ze ons toe. En als je er een leuk verhaal bij hebt, schrijf het op en stuur het mee.

  Als je een foto en/of een verhaal instuurt, geef je daarbij toestemming om deze te publiceren. Graag de maker en het jaartal van de foto vermelden.

  Foto’s digitaal aanleveren; analoge foto’s inscannen, foto’s gemaakt met digitale camera of telefoon in hoge resolutie.

  Redactieadres: secretaris@scoutcentrumzeeland.nl  of  laudiebal@zeelandnet.nl


  Met vriendelijke groet namens het bestuur van het Scoutcentrum 

  Laudie Bal

 • Scouting en Jeugd Cultuur Fonds

  Een bijdrage in de contributie?

  Soms krijg je als Scoutinggroep te maken met ouders die de contributie niet (meer) kunnen betalen. Gelukkig zijn er in Zeeland een aantal mogelijkheden waardoor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen toch mee kunnen doen.

  Jeugdcultuurfonds

  Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen (110-120% sociaal minimum) toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal450 per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling of scoutinggroep waar het kind lid is.

  Deelnemende gemeenten

  De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg , Reimerswaal, Terneuzen & Tholen zijn aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds Zeeland is voor kinderen van 4 tot 18 jaar die deel willen nemen aan een culturele activiteit, zoals dansen, muziekles of scouting.

  Aanvragen jeugdcultuurfonds

  Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair: een tussenpersoon. Intermediairs zijn te vinden op scholen, bij maatschappelijk werk, in wijkteams, bij Jeugdzorg en in gezondheidscentra. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt de bijdrage direct betaald aan de Scoutinggroep. De stichting Leergeld is intermediair voor het jeugdcultuurfonds. Dat lijkt daarmee het loket om eventueel naar te verwijzen. (zie Welk loket)

  Leergeld Nederland

  Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

  Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Lokale Leergeld stichtingen kunnen vanwege een (tijdelijk) gebrek aan voldoende financiële middelen noodgedwongen afwijken van deze algemene Leergeld criteria. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld (tijdelijk) andere leeftijdsgrenzen hanteren of een andere inkomensgrens.

  Stichting Leergeld Walcheren

  Vlissingen, Veere en Middelburg

  Postbus 5027
  4380 KA Vlissingen
  Telefoonnummer: 0118 – 41 89 30
  Emailadres:
  leergeldwalcheren@planet.nl
  Website: www.leergeld.nl/walcheren

  Stichting Zeeuws-Vlaanderen

  Sluis, Terneuzen en Hulst

  Postbus 1076
  4530 GB Terneuzen
  Tel: 06 579 337 17 (di en do 9.00 – 12.00 uur)
  Emailadres:
  leergeldterneuzen@live.nl

  Stichting Leergeld Oosterschelderegio

  Borsele, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland, Schouwen Duiveland en Kapelle

  Postbus 395
  4460 AT Goes
  Telefoon: 0113 – 764 148 of
  06 – 389 303 71 bereikbaar ma t/m do 9.00-12.00 uur
  Emailadres:
  leergeld@zeelandnet.nl
  Website:www.leergeld.nl/oosterschelderegio

  Stichting Leergeld Bergen op Zoom

  De stichting richt zich op jongeren in de regio Bergen op Zoom

  Postbus 103
  4600 AC Bergen op Zoom
  Tel: 0164-262912
  E-mailadres:
  leergeld.bergenopzoom@hotmail.com
  Website: www.leergeld.nl/bergenopzoom

  Aanvragen bij Leergeld Nederland

  Aanvragen kan via de bovenstaande websites van de individuele stichtingen.

  Welk loket

  Omdat stichting Leergeld (ook) intermediair is voor het Jeugdcultuurfonds is dat het loket om ouders naar te verwijzen. Omdat de verschillende gemeenten verschillende normen aanhouden qua drempel is het hier niet mogelijk aan te geven wanneer ouders een beroep kunnen doen op een bijdrage. Bij de ene gemeente is dat 110% van het sociaal minimum, bij het andere 120%.

  Regio

  Mochten loketten naar elkaar verwijzen of er zich nieuwe mogelijkheden zich aandoen, wil het regiobestuur daar graag van op de hoogte worden gebracht om eventuele problemen en mogelijkheden regio breed onder de aandacht te brengen. 

 • Scouting verzet veel werk tijdens NL Doet

  Het afgelopen weekend was het weer tijd voor NL Doet van het Oranjefonds. Veel Scoutinggroepen hebben de handen weer uit de mouwen gestoken en hun beste beentje voorgezet om de waslijst met wensen gedaan te krijgen. Van het plein opruimen,de dakgoten leegmaken, de boten schilderen en nog veel en veel meer. 

  Via Facebook hebben we gezien dat er heel veel van onze Zeeuwse groepen hebben meegedaan, we hopen dat jullie er de komende tijd veel plezier van mogen hebben, van wat je op deze 2 dagen hebben kunnen doen!

 • Team communicatie

 • Team communicatie wil uitbreiden

  Al sinds 2014 word er gewerkt aan alles wat met communicatie te maken heeft binnen Scouting regio Zeeland. Veel zaken hebben op de achtergrond plaats gevonden, sommige zaken zijn meer zichtbaar geweest. 

  Sinds kort willen we dit team graag zichtbaar uitbreiden, om zo nog meer te kunnen bereiken. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal mensen die graag iets willen betekenen voor ons team. We zijn op zoek naar mensen die zich bezig gaan willen houden met de volgende onderdelen:

  • Web

  - Vormgeven van de website(s)
  - Plaatsen van aangeleverde content op de website
  - Meedenken over de inzet van de website(s)
  - Bewaken regelmaat van content plaatsing verschillende teams
  - Plaatsen van content op verschillende kanalen
  - Vormgeven van verschillende kanalen

  • Social media

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Plaatsen van gesignaleerde voor de regio interessante content
  - Uitlokken en participeren in discussie op SM
  - Bewaken van ‘de goede orde’ bij discussies op SM
  - Informeren van bestuur indien dat nodig wordt geacht ivm discussie op social media

  • Nieuwsbrief

  - Plaatsen van aangeleverde content
  - Verzamelen en/of najagen van content
  - Publiceren nieuwsbrieven via e-mail
  - Bijhouden wijzigingen in- en uitschrijvingen nieuwsbrief

  • Vormgeving

  - Op verzoek maken van logo’s en/of drukwerk
  - Op verzoek bijwerken van logo’s en/of drukwerk

  • Technische Ondersteuning

  - Maken en beheer SM kanalen
  - Technisch beheer website(s)
  - Technisch beheer e-mail
  - Technisch beheer documenten-portal/archief regio
  - Uitleg en ondersteuning regiomedewerkers en bestuur waar nodig
  - Contacten derden i.v.m. technische aanpassingen zoals Scouting Nederland

  • Media

  - (Op verzoek) maken van kwalitatief goede persberichten
  - Signaleren en doorgeven van activiteiten die ‘nieuwswaardig’ zijn
  - Begeleiden van externe media bij evenementen
  - Adviseren hoe betere berichtgeving (in de media) te doen

  • Animatie/Video

  - Op verzoek maken (animatie)filmpjes
  - Bewerken van (animatie)filmpjes om ze geschikt te maken voor de regio
  - Adviseren hoe (animatie)video’s in te zetten binnen de regio

  Hierboven hebben we een korte opsomming gegegven van datgeen wat het in de grote lijnen gaat inhouden. Zou je iets voor ons willen betekenen, of ken je iemand die ons hierin zou kunnen helpen, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken via communicatie@scoutingzeeland.nl

 • Terugkieke naar de tijd naar de padvinders

  Afgelopen week heeft Omroep Zeeland met Terugkieke een film gemaakt over de Zeeuwse padvinders, de Zeeuwse Scouts van nu.

  https://www.youtube.com/watch?v=rjqrQv2-PeM

 • TRA heeft een vacature

  Dit stoere team regio-ambassadeurs heeft een vacature.

  Zou jij ons team willen komen versterken?! Geef je dan op!

  Voor informatie kan je contact opnemen met Elna Dert (info@scoutingzeeland.nl).

   

 • Update 4: Maatregelen coronavirus met betrekking tot Scouting

  We hebben aan de veiligheidsregio Zeeland voorgelegd of we weer fysieke activiteiten kunnen organiseren als we ons houden aan de adviezen in de infosheet van Scouting Nederland.

  We hopen binnenkort een reactie te krijgen. Tot die tijd is het niet verstandig om als groep al te melden dat er weer fysieke activiteiten georganiseerd gaan worden, om later teleurstelling te voorkomen. Als we een reactie hebben van de veiligheidsregio sturen we een e-mail naar de voorzitters en secretarissen van de groepen en posten we dat op onze website En onze sociale kanalen. 

 • Update 5: Maatregelen coronavirus met betrekking tot Scouting

  Vanavond heeft de veiligheidsregio een nieuwe noodverordening gepubliceerd.

  Die valt hier te lezen: https://www.zeelandveilig.nl/sites/zeelandveilig/files/2020-04/200429%20Noodverordening%20Covid-19%20-%20ondertekend.pdf 

  Wij hadden gehoopt dat die noodverordening duidelijk zou maken dat alle Zeeuwse scoutinggroepen weer fysieke activiteiten zouden kunnen gaan organiseren, maar dat is niet uit de noodverordening gebleken. Als je de tekst in de noodverordening ruim interpreteert kan je Scouting misschien onder sport en bewegen scharen, maar dat is erg interpretabel. Helaas kunnen wij dus aan deze nieuwe noodverordening niet het recht ontlenen om weer fysieke activiteiten te organiseren.
  In de lobby die we bij de veiligheidsregio hebben gevoerd, en voorlopig blijven voeren is ons door iemand te kennen gegeven dat we beter rechtstreeks met de gemeentes kunnen gaan praten. De veiligheidsregio is nu vooral gefocust op toerisme. Van enkele groepen hebben we begrepen dat ze al in gesprek zijn met de gemeente en van de Valkeniers hebben we gehoord dat ze zelfs al toestemming hebben van de gemeente Veere om weer fysieke activiteiten te organiseren.
   
  Ons advies is dus: Neem contact op met je gemeente. Doe dat samen met andere groepen in jouw gemeente en zorg ervoor dat als je toestemming krijgt, je dat zwart op wit hebt om te voorkomen dat je later in de problemen komt.
   
  Wij blijven lobbyen bij de veiligheidsregio omdat het natuurlijk veel efficiënter is als we via de veiligheidsregio voor alle groepen ineens toestemming kunnen krijgen.
  Zodra wij nieuwe informatie hebben, dan sturen we je weer een e-mail, posten we dit op Facebook en zetten we dat op onze website.
  Mochten jullie vragen hebben of ondersteuning willen, dan kan je contact opnemen met je regioambassadeur die je in contact kan brengen met iemand die je kan helpen.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Bestuur
  Scouting regio Zeeland
 • Update 7: Maatregelen Corona met betrekking tot Scouting ( update SN 07-05-2020 )

 • Waarderingstekens voor diverse regiomedewerkers

  Middelburg - Tijdens onze afgelopen regioraad van 21 november hebben we met veel trots weer een aantal waarderingstekens uit mogen reiken aan 4 van onze regiomedewerkers.

  Verdeeld over vergadering zijn er aan de volgende personen waarderingstekens uitgereikt:

  Brons:

  Tanja Platschorre- Taalman

  Zilver:

  Rik Hengeveld
  Alwin van Ombergen
  Karin Mijnders

  Namens Scouting Regio Zeeland van harte gefeliciteerd! 

 • Wie is mijn Regio-ambassadeur?


  TEAM REGIO-AMBASSADEURS (TRA) tra@scoutingzeeland.nl

  coördinator

  Mark Rosel

  markrosel73@gmail.com

  coöordinator

  Elna Dert

  info@scoutingzeeland.nl

  plaatsver-vangende ambassadeur

   

  Elna Dert

  info@scoutingzeeland.nl

  Scouting de Valkeniers

  Scouting Gouden Cirkel

  Scheldezwervers

  Golfbrekers

  De Watergeuzen

  Kazan de Wolfgroep

  Berdenis van Berlekomgroep

  -

  -

  Hannie

  Hannie

  Hannie

  -

  -

  Koudekerke

  Middelburg

  Vlissingen

  Vlissingen

  Vlissingen

  Middelburg

  Middelburg

   

   

  Andy Martherus

  andy@scoutingzeeland.nl

  Grevelingengroep

  Prinses Margriet

  Kaninefatengroep

  Mr Bakker

  Baden Powell

  Scouting Blauwe Jungle

  Jenny

  Jenny

  Jenny

  Jenny

  Jenny

  Jenny

  Brouwershaven

  Bruinisse

  Burgh-Haamstede

  Zierikzee

  Arnemuiden

  Middelburg

   

  Jenny Martherus

  jenny@scoutingzeeland.nl

  Scoutinggroep Delta

  Hertog van Beijeren-Gosaha

  Schout bij Nacht Doormangroep

  Voortrappersgroep

  Ridder van der Maelstede

  Andy

  Andy

  Andy

  Andy

  Andy

  Goes

  Goes

  Heinkenszand

  ’s-Gravenpolder

  Kapelle

   

  Hannie Scheele

  hannie.scheele@scoutingzeeland.nl

  Scouting Lutemgroep

  Waterscouting Paul Kruger

  Zandkreekgroep

  Jim

  Jim

  Jim

  Middelburg

  Middelburg

  Kamperland

   

  Jim van Belzen

  jim@scoutingzeeland.nl

  Ridder Boudewijngroep

  Karel Doorman

  Scouting Heenetrecht

  Doormangroep

  Scouting Oostburg

  Scouting EOS/St. Hubertus

  Hannie

  Hannie

  Hannie

  Hannie

  Hannie

  Erik

  Yerseke

  Bergen op Zoom

  Tholen

  Terneuzen

  Oostburg

  Terneuzen

   

  Erik van Duyn

  erik.vanduyn@scoutingzeeland.nl

  Canisiusgroep

  St. Anthonius

  Scouting Lodewijkgroep

  Scouting De Vier Ambachten

  Scouting ’t Jagertje Hulst

  Wewekabo-groep

  Jim

  Jim

  Jim

  Jim

  Jim

  Jim

  Kloosterzande

  Sluiskil

  Sas van Gent

  Axel

  Hulst

  Westdorpe

   

  Rik Hengeveld

  Sint Paulustroep

  Erik

  IJzendijke

   
               

  Datum aanpassing: 02-02-2021