Toon je waardering

Toon je waardering
Geef je vrijwilligers een waarderingsteken!


Voor vrijwilligers is het, naast onder andere het je welkom voelen bij een groep, het groepsgevoel, de regioactiviteiten, ook zeker belangrijk dat je hen regelmatig waardeert.
 
Het Scouting Zeeland Fonds (SZF) biedt daartoe ook sinds 2016 mogelijkheden. Het SZF vergoedt de kosten van waarderingstekens voor 100% voor groepen binnen de Regio Scouting Zeeland. Dit gaat als volgt: ten eerste koop je via de Scoutshop het waarderingsteken. Na betaling van de factuur stuur je die naar de penningmeester van de regio. Deze beoordeelt de factuur en maakt  het bedrag vervolgens over naar de rekening van je groep.
Tot slot het leukste: het uitreiken van het waarderingsteken aan je vrijwilliger. Dit kan je doen tijdens een groepsraad maar ook bijvoorbeeld bij een groepsactiviteit zoals een nieuwjaarsreceptie.

Nog meer over het Scouting Zeeland Fonds

Het SZF gaat verder dan de vergoeding van waarderingstekens. Het  vergoedt onder voorwaarden ook projecten die zich richten op
- werving van leden en/of leiding;
- inhuren (externe) deskundige voor groepsontwikkeling, conflictbemiddeling, juridisch advies, etc.
- organiseren openbaar toegankelijke activiteit (ter promotie van Scouting);
 - groepsoverstijgende activiteiten
Maar ook is er een mogelijkheid voor een bijdrage voor;
- gave regio activiteiten;
- tunnelkosten vergoeden voor deelnemende groepen aan regioactiviteiten;
- declaratie deskundigheidsbevordering/trainingen.
 
Met vriendelijke Scoutinggroet,

Paul van der Meer
Penningmeester / plv. lid landelijke raad