Vertrouwenspersoon

 • #MeToo bij Scouting

  Ook in Zeeland?
  #MeToo bij Scouting
   
  Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het weer helemaal hot. #MeToo
  Het begon een paar weken geleden bij het programma The Voice. Ondertussen zijn steeds meer zaken bekend in onder andere de Tweede Kamer en bij Ajax.
   
  Je kunt dus wel concluderen dat het in allerlei organisaties voor kan komen dat er iemand misbruik maakt van zijn/haar positie. Het kunnen professionele organisaties zijn maar het komt natuurlijk ook in vrijwilligersorganisaties voor.
  Vaak is de dader iemand met een positie die hoger is in de hiërarchie van een organisatie dan het slachtoffer. Ook kan er sprake zijn van groepsdruk. Wij tegen jij.
   
  Afspraken
  In onze maatschappij zijn er normen en waarden afgesproken. Die normen en waarden zijn echter niet voor iedereen duidelijk maar ze kunnen ook verschillen in bijvoorbeeld families, buurten of bedrijven.
  Waar het binnen één familie heel normaal is dat alle volwassenen met u aangesproken worden is dit in een andere familie helemaal niet nodig. Daar is iedereen je en jij.Waar in het ene bedrijf de leidinggevenden in de kantine bij de mensen van de werkvloer aan tafel zitten, is er bij een ander bedrijf een aparte kantine voor de leidinggevenden.
   
  Normen en waarden
  Waar het bij #MeToo om gaat is het verschil van die normen en waarden. Bij sommige groepen is het heel normaal bij de explo’s om foto’s van naakte meiden op te hangen in hun hok. In een andere groep is dat beslist not done en moeten de foto’s onmiddellijk verwijderd worden.
  'Wat is daar nou erg aan?', kun je je afvragen. Zo’n foto is toch heel normaal? Dat is dus net waar het om gaat. Wat is normaal? Die foto kan voor sommige van de explo’s iets heel normaals zijn terwijl een andere explo het erg vervelend vindt om naar te kijken. Misschien vanwege een geloofsovertuiging, de seksuele voorkeur of om welke andere reden dan ook. Op het moment dat een vrouwelijke explo dan een foto van een naakte man op wil hangen, kan het ineens niet, hoe zo? Jullie (de jongens) doen het toch ook?
  Dat is dus het verschil. De normen en waarden. Het is in sommige kringen zo gegroeid dat het heel normaal is om het vrouwenlichaam uit te buiten of om bepaalde bevolkingsgroepen slecht af te schilderen, of mensen met een ander geloof niet toe te laten, scheldwoorden te gebruiken.
   
  Nieuwe afspraken
  We zijn nu op een punt gekomen dat we met elkaar de normen en waarden weer opnieuw vast moeten stellen. We zijn ons er op dit moment van bewust dat sommige dingen kwetsend kunnen zijn voor anderen. Ga samen met de groep om de tafel zitten of duik op de bankstellen met de voeten op tafel, maar praat wel samen over deze punten. Wat kan er wel en wat kan er niet. Luister naar elkaar. Heb respect voor elkaars mening en vooral voor elkaars gevoel. Als iemand je aanspreekt over een bepaald getoond gedrag ga dan niet meteen in de verdediging maar vraag naar het gevoel van de ander. Waarom voelt de ander zich vervelend bij jouw gedrag.
  Bedenk regelmatig: ‘Wat ik nu zeg of doe, zou ik het fijn vinden als iemand hetzelfde tegen mij, mijn kind, broer, zus, partner enz. zou zeggen?’ Als je ook maar enigszins twijfelt over een volmondig positief antwoord ga er dan maar vanuit dat het ongeaccepteerd gedrag is. Dat je er een ander onbewust mee kunt kwetsen.
   
  Wat kan een vertrouwenspersoon voor je doen?
  Als je je aangesproken voelt door het bovenstaande stukje, als jij je gekwetst voelt door het gedrag van een ander, maar ook als je bang bent dat jij iemand gekwetst hebt, kun je dit bespreekbaar maken in de groep en kan de groep daarover in discussie gaan met elkaar en samen grenzen bepalen.
  Ben je echter bang om dit te doen dan kun je bij een vertrouwenspersoon terecht.
  Een vertrouwenspersoon is er om jouw verhaal aan te horen zonder daar een oordeel over te vellen. De vertrouwenspersoon gaat met je in gesprek en gaat samen met jou een stappenplan maken waarbij jij je veilig voelt en dat je uit kan voeren. Ga je het wel of niet bespreekbaar maken en zo ja, bij wie dan en wanneer en hoe? Doe je dit door jezelf bekend te maken of verzinnen jullie iets waardoor het probleem in de groep besproken wordt zonder dat er bekend wordt wie het probleem heeft aangedragen. Volledig anoniem dus. Door bijvoorbeeld met elkaar het Power Up Your Game te spelen.
   
  Laten we met elkaar zorgen dat de wereld om ons heen weer een stukje veiliger wordt voor iedereen. Ook hierbij geldt: ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’.
   
  Als er geen vertrouwenspersoon in je groep is of je durft daar niet naar toe te gaan, mag je altijd contact op nemen met de vertrouwenspersoon van de regio:
  vertrouwenspersoon@scoutingzeeland.nl
  Natuurlijk kun je ook met vragen bij haar terecht.
   
  Heb je nog geen vertrouwenspersoon in de groep maar wordt het er tijd voor? In het najaar van 2022 hopen we een training voor vertrouwenspersonen te gaan geven hier in Zeeland. 
   
  Karin Mijnders,
  vertrouwenspersoon Scouting Regio Zeeland

 • Vertrouwenspersoon

  Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

  Vertrouwenspersoon in Scouting Regio Zeeland:

  Mijn naam is Karin Mijnders en ik ben vertrouwenspersoon van Scouting Zeeland.

  Sinds mijn 8e ben ik lid van Scouting. Als Kabouter, Padvindster bij de Golfbrekers in Vlissingen en later als leidster van de Kabouters en Esta’s bij de St. Willibrordusgroep en later de Watergeuzen. Daarna ben ik regio-organisator geworden en in het regiobestuur gekomen.

  Ik heb de PABO gedaan en ben nu werkzaam als docent in het NT2 en inburgeringsonderwijs.

  In 2006 hebben we in Zeeland voor het eerst een training voor vertrouwenspersonen georganiseerd. Omdat ik op dat moment in het bestuur van Scouting Zeeland zat, heb ik mij aangemeld om deze training te volgen. Na een aantal dagen intensieve training door het bureau van de Boomgaard zijn alle deelnemers gecertificeerd.

  Sindsdien vervul ik de functie van vertrouwenspersoon voor Scouting in Zeeland.


  Wanneer kan ik naar een vertrouwenspersoon?

  Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als je problemen ervaart binnen je groep.

  Dit kunnen problemen zijn als

        pesten

        seksuele intimidatie

        discriminatie

        geweld

        agressie

  Als je groep een vertrouwenspersoon heeft kun je daar natuurlijk als eerste naar toe gaan, maar als je groep er geen heeft of het geeft je geen fijn gevoel om met deze persoon te gaan praten mag je altijd naar de vertrouwenspersoon van de regio komen.


  Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

        Je wordt door de vertrouwenspersoon opgevangen, je kunt op een veilige plaats je verhaal kwijt.

        Je krijgt een luisterend oor aangeboden.

        Je wordt geadviseerd in de te nemen stappen bij jouw probleem

        Je wordt begeleid bij deze stappen

        Je kunt geholpen worden bij eventuele doorverwijzing.


  Onvoorwaardelijke steun
  .

  Een vertrouwenspersoon is er voor jou, gaat achter en naast jou staan. Hij/zij steunt je onvoorwaardelijk. Je wordt altijd serieus genomen en geholpen om je gedachten op een rij te zetten.

  Een vertrouwenspersoon is er niet voor om jouw probleem op te lossen maar helpt je op zoveel mogelijk manieren om te zorgen dat het wel opgelost wordt. Een vertrouwenspersoon doet niets zonder jouw toestemming.


  Contact

  Als je een gesprek wilt mag je via vertrouwenspersoon@scoutingzeeland.nl contact opnemen. Ik maak dan zo snel mogelijk een afspraak met je om op een veilige plaats je verhaal te komen doen.