Moduleweekend 2022

We bieden in een weekend een aantal modules aan voor beginnend leidinggevenden en leidinggevenden met een aantal jaren ervaring. In de tabel onderaan deze uitnodiging vind je beschrijvingen van de modules waarvoor je je kunt inschrijven.

Ondanks dat de Coronamaatregelen inmiddels een aardig eind beëindigd zijn is het virus nog niet verdwenen. Om het voor iedereen toegankelijk te houden blijven de aanpassingen nog bestaan:

- De avondmodules vervallen, dus enkel overdag wordt er getraind

- Er wordt geen eten verzorgd, dus blijf je de hele dag, dan zal je zelf lunch mee moeten nemen

- Er wordt geen overnachting verzorgd.

- Er wordt in kleine groepjes getraind.


Informatie

Datum: 2-3 april 2022

Plaats: Hopman Vernielhuis, Scoutcentrum Veere, Wulpenburgseweg 6, 4351 PB, Veere.

Start: In de bijlage zie je wanneer welke module begint. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent.

Kosten: Module volgen: € 10,00 per module

Inschrijven: Log in op SOL en ga naar Mijn Scouting -> Inschrijven trainingen of kopieer de volgende link:

https://sol.scouting.nl/as/form/39707/participant/new/

Inschrijving is mogelijk tot en met zondag 27 maart. Aan elke module zit een maximum en een minimum aantal deelnemers. Hou dus rekening met de kans dat een module vol is, of dat een module niet doorgaat vanwege te weinig deelnemers.


Twee leerlijnen

Tijdens het moduleweekend worden er 8 modules gegeven in 2 gelijktijdige leerlijnen. Er worden dus steeds twee modules tegelijkertijd gegeven waarvan je er 1 kunt volgen. Leerlijn 1 is het meest geschikt voor beginnend leiding, leerlijn 2 voor leiding met iets meer ervaring. Overleg met je praktijkbegeleider en eventueel aan de hand van je kwalificatiekaart welke leerlijn het beste voor je is. Kies wat bij je past, wat je interessant vindt en waar je meer over wil weten. Zie onderaan deze brief de omschrijving van de modules.

Toekennen kwalificaties

Per 1 januari 2019 worden door het TDB de kwalificaties niet meer toegekend als gevolg van het volgen van deze modules. Het is aan de praktijkbegeleider om te beoordelen of de kennis, vaardigheid en houding van de leidinggevende voldoende is op de betreffende competenties en de deelkwalificatie hiervoor toe te kennen in SOL.

Spelregels
- Inschrijving is alleen mogelijk via scouting online (SOL) 
- Je dient de door Scouting Nederland voorgeschreven minimumleeftijd te hebben voor leiding van de speltak waarvoor je je inschrijft.
- Zonder inschrijving kan je niet meedoen met deze training.

Annuleren

- Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang training: geen deelnemersbijdrage verschuldigd. 
- Bij annulering in de laatste week voor aanvang van de training is 50% van de deelnemersbijdrage verschuldigd. 
- Bij annulering na aanvang training of afwezigheid is de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd.

Reiskostenvergoeding
Deelnemers die verbonden zijn aan onze regio krijgen een vergoeding voor de reiskosten die ze maken voor het volgen van trainingen die verzorgd worden door regio Zeeland. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Als je de hele weg bent meegereden met iemand anders krijg je geen kosten vergoed.

De volgende kosten worden vergoed:

- Kosten voor de Westerscheldetunnel

- Kosten voor het openbaar vervoer

- De reiskosten op basis van het aantal gereden kilometers a € 0,19 netto per kilometer.


Het aantal gereden kilometers wordt bepaald door de afstand te meten van het huisadres van de deelnemer tot de trainingslocatie met behulp van google maps. Aan de reisafstand is een maximum verbonden. Dat maximum is gelijk aan de afstand tussen het clubgebouw van de scoutinggroep van de cursist en de trainingslocatie.

Nog vragen? Stuur een e-mail naar tdb@scoutingzeeland.nl