Belangrijk om te weten over de WBTR

Alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR. Het verplicht je om over een aantal bestuurszaken (nogmaals) goed na te denken.

In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Actie nodig

De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren.
De bestuurscoaches van onze regio hebben een document opgesteld met afspraken die je als groep kunt toepassen. Daardoor ben je als groep in lijn met de WBTR en is de kans aanzienlijk kleiner dat je als bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt. In dat document zijn alle voor Scoutinggroepen relevante afspraken opgenomen m.b.t. het stappenplan van het IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen).
Op 26 april houden de bestuurscoaches een spreekuur waarin dat document en alle vragen die jullie hebben over de WBTR besproken worden. Vragen die de bestuurscoaches niet kunnen beantwoorden leggen zij voor aan de juridische afdeling van Scouting Nederland of aan de helpdesk van het IVBB.
Scouting Nederland heeft ook nieuwe modelstatuten opgesteld. Die dienen binnen vijf jaar te passeren bij de notaris. Je kunt die modelstatuten vinden op https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/juridische-zaken/verenigingen-en-stichtingen
Als je vragen hebt kan je een e-mail sturen naar bestuurscoaches@scoutingzeeland.nl

Aanmelden voor het spreekuur kan tot en met 25 april.