Klankbordgroep

De klankbordgroep komt altijd bij elkaar voorafgaand aan de landelijke raad. De klankbordgroep bestaat uit het lid en het plv. lid van de landelijke raad namens de Regio Scouting Zeeland en belangstellende kaderleden vanuit de regio. Ieder kaderlid kan zich aanmelden.
De leden van deze klankbordgroep bespreken met elkaar de agendapunten en stukken zodat de (plv.) leden van de landelijke raad goed voorbereid de raad bijwonen.
In principe doet de klankbordgroep ook verslag van de bevindingen in de regioraad.